Sunday, 23/01/2022 - 15:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Cù Vân

Công văn Số: 89/TMN V/v quán triệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các đơn vị trường học.

TRƯỜNG MẦM NON CÙ VÂN

BAN CHỈ ĐẠO

 
  

 

 

Số: 89/TMN

V/v quán triệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các đơn vị trường học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  

 

 

Cù Vân, ngày 2 tháng 11 năm 2021

 

 

Kính gửi:

  • Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng;
  • CBGVNV, Phụ huynh học sinh;

Thực hiện Công văn số: 794/PGDĐT-CTHS V/v quán triệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các đơn vị trường học. Trưởng BCĐ phòng chống dịch Trường mầm non Cù Vân có ý kiến chỉ đạo như sau:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, qua đánh giá việc quán triệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của một số đơn vị trường học, một số cán bộ, giáo viên vẫn còn chủ quan, lơ là; chưa quyết liệt thực hiện nghiêm quy tắc 5K; chủ quan trong tập trung đông người, trong tiếp xúc với người đi về từ ngoại tỉnh, vùng dịch…, dẫn đến có cán bộ, giáo viên bị lây nhiễm Covid-19, kéo theo nhiều cán bộ giáo viên đồng nghiệp, học sinh của nhà trường trở thành yếu tố F1, F2, F3…Trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 diễn ra ở TP Thái Nguyên và một số huyện lân cận, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm quy tắc 5K; hạn chế tối đa việc tiếp xúc, tập trung đông người khi không cần thiết; thận trọng và nắm rõ khai báo y tế khi tiếp xúc với người đi về từ ngoại tỉnh về địa phương và đến làm việc với đơn vị; hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động không cần thiết có tập trung đông người, tổ chức và tham gia tiệc tùng, ăn uống tại nhà hàng…

2. Thắt chặt việc khai báo y tế hằng ngày của cán bộ giáo viên, học sinh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ phản ứng nhanh của đơn vị phải nắm bắt thông tin kịp thời các yếu tố liên quan tới dịch bệnh của cán bộ, giáo viên, học sinh trước mỗi ngày làm việc; nắm bắt thông tin chỉ đạo của Ban chỉ đạo, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

3. Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 của các lớp trước 8h30 hằng ngày; rà soát, lập danh sách các trường hợp có yếu tố liên quan đến dịch bệnh; các trường hợp thuộc diện F0, F1, F2, F3 và phương án xử lý của cơ quan y tế 2 và ban chỉ đạo nhà trường; BCĐ báo cáo kịp thời các nội dung phòng, chống dịch về Phòng GDĐT trước 09h00 hàng ngày (theo biểu báo cáo trực tuyến).

4. Thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT kết hợp với phòng, chống dịch Covid-19 cho phụ huynh học sinh khi đưa đón trẻ: Chia ca tan học, giảm thiểu ùn tắc nơi cổng trường; phối hợp với công an các xã, thị trấn đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn cho phụ huynh và học sinh tại trường học cũng như trên đường tham gia giao thông; Hội phụ huynh học sinh khi hợp đồng thuê ô tô đưa đón các em học sinh đến trường phải yêu cầu chủ phương tiện kí cam kết, đảm bảo phương tiện đủ điều kiện theo quy định Luật giao thông, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

* Nơi nhận:

- Sở GDĐT;

- UBND huyện;

- Như trên;

- Lưu: VT, CTHS. KT.

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Triệu Thị Thùy

Trên đây là nội dung chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Trường mầm non Cù Vân. Đề nghị các Tổ trưởng tổ chuyên môn, Tổ văn phòng, cá nhân CBGVNV, phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện.

TRƯỜNG MẦM NON CÙ VÂN

BAN CHỈ ĐẠO

 
  

 

 

Số: 89/TMN

V/v quán triệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các đơn vị trường học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  

 

 

Cù Vân, ngày 2 tháng 11 năm 2021

 

 

Kính gửi:

  • Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng;
  • CBGVNV, Phụ huynh học sinh;

Thực hiện Công văn số: 794/PGDĐT-CTHS V/v quán triệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các đơn vị trường học. Trưởng BCĐ phòng chống dịch Trường mầm non Cù Vân có ý kiến chỉ đạo như sau:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, qua đánh giá việc quán triệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của một số đơn vị trường học, một số cán bộ, giáo viên vẫn còn chủ quan, lơ là; chưa quyết liệt thực hiện nghiêm quy tắc 5K; chủ quan trong tập trung đông người, trong tiếp xúc với người đi về từ ngoại tỉnh, vùng dịch…, dẫn đến có cán bộ, giáo viên bị lây nhiễm Covid-19, kéo theo nhiều cán bộ giáo viên đồng nghiệp, học sinh của nhà trường trở thành yếu tố F1, F2, F3…Trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 diễn ra ở TP Thái Nguyên và một số huyện lân cận, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm quy tắc 5K; hạn chế tối đa việc tiếp xúc, tập trung đông người khi không cần thiết; thận trọng và nắm rõ khai báo y tế khi tiếp xúc với người đi về từ ngoại tỉnh về địa phương và đến làm việc với đơn vị; hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động không cần thiết có tập trung đông người, tổ chức và tham gia tiệc tùng, ăn uống tại nhà hàng…

2. Thắt chặt việc khai báo y tế hằng ngày của cán bộ giáo viên, học sinh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ phản ứng nhanh của đơn vị phải nắm bắt thông tin kịp thời các yếu tố liên quan tới dịch bệnh của cán bộ, giáo viên, học sinh trước mỗi ngày làm việc; nắm bắt thông tin chỉ đạo của Ban chỉ đạo, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

3. Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 của các lớp trước 8h30 hằng ngày; rà soát, lập danh sách các trường hợp có yếu tố liên quan đến dịch bệnh; các trường hợp thuộc diện F0, F1, F2, F3 và phương án xử lý của cơ quan y tế 2 và ban chỉ đạo nhà trường; BCĐ báo cáo kịp thời các nội dung phòng, chống dịch về Phòng GDĐT trước 09h00 hàng ngày (theo biểu báo cáo trực tuyến).

4. Thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT kết hợp với phòng, chống dịch Covid-19 cho phụ huynh học sinh khi đưa đón trẻ: Chia ca tan học, giảm thiểu ùn tắc nơi cổng trường; phối hợp với công an các xã, thị trấn đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn cho phụ huynh và học sinh tại trường học cũng như trên đường tham gia giao thông; Hội phụ huynh học sinh khi hợp đồng thuê ô tô đưa đón các em học sinh đến trường phải yêu cầu chủ phương tiện kí cam kết, đảm bảo phương tiện đủ điều kiện theo quy định Luật giao thông, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

* Nơi nhận:

- Sở GDĐT;

- UBND huyện;

- Như trên;

- Lưu: VT, CTHS. KT.

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Triệu Thị Thùy

Trên đây là nội dung chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Trường mầm non Cù Vân. Đề nghị các Tổ trưởng tổ chuyên môn, Tổ văn phòng, cá nhân CBGVNV, phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 79
Tháng 01 : 2.200
Năm 2022 : 2.200