Nội dung chương trình số này nói về Giáo dục dân tộc tỉnh Thái Nguyên, mời quý vị theo dõi...